ΝΟΜΙΚΑ KAI ΟΡΙΣΜΟΙ

Αυτοί οι "'Όροι και προϋποθέσεις" ρυθμίζουν την πρόσβασή σας, καταχώρηση, και χρήση του Clivent.gr και παρέχουν στοιχεία που αφορούν κάποιες από τις πολιτικές του. Παρακαλούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά. Η αποδοχή από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων (όπως αυτοί ενδεχομένως να τροποποιούνται με τον καιρό) αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία και για τα δύο μέρη. Εξακολουθώντας να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, δηλώνετε την αποδοχή σας με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ, διαφορετικά εάν δεν συμφωνείτε ή δεν αποδέχεστε τις παραδοχές τους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο και την υπηρεσία. Καθώς οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να αναθεωρηθούν απ' ευθείας και χωρίς προειδοποίηση, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

Τα "Τόπος", "Δικτυακός Τόπος", ή "Clivent.gr" περιλαμβάνουν το www.clivent.gr στο σύνολο του και τους συσχετιζόμενους με αυτό τόπους που ανήκουν και/ή λειτουργούνται από τον Προμηθευτή και/ή τους συνεργάτες του.
Το "Χρήστης" αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε κομμάτι του δικτυακού τόπου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

Ο Προμηθευτής δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να κατεβάσουν ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού που υπάρχει στο δικτυακό τόπο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση.
Επιτρέπεται η χρήση του τόπου για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια που ορίζονται από το περιεχόμενο της προβλεπόμενης και αποδεκτής χρήσης του δικτυακού τόπου της Clivent. Ο Προμηθευτής είναι ο μόνος που προσδιορίζει την προβλεπόμενη και αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου, ο χρήστης δεν θα:

 • παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει την ασφάλεια του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό:
  • της πρόσβασης σε στοιχεία που δεν προορίζονται για τον συγκεκριμένο χρήστη ή της εισόδου στον server ή σε λογαριασμό στον οποίο ο χρήστης δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση,
  • της προσπάθειας να εξετάσει, να ανιχνεύσει ή να δοκιμάσει το πόσο ευπρόσβλητο μπορεί να είναι το σύστημα ή το δίκτυο ή να σπάσει τα συστήματα ασφαλείας ή τα συστήματα αναγνώρισης χωρίς να έχει την αντίστοιχη δικαιοδοσία.
  • της προσπάθειας να παρέμβει με κάποια λειτουργία σε κάθε χρήστη, φιλοξενούμενο ή δικτυακό, συμπεριλαμβανομένης, και χωρίς περιορισμό της διάδοσης ιού ή διεφθαρμένων στοιχείων στο δικτυακό τόπο, υπερφόρτωσης, συνεχής αποστολής επαναλαμβανόμενου κειμένου, "flooding", "spamming", "mailbombing" or "crashing";
  • της αποστολής μη επιθυμητής διαφήμισης, προϊόντων προώθησης, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, "junk mail", "chain letters", ή οποιαδήποτε άλλης μορφής πρόκλησης,
  • της πλαστογράφησης οποιουδήποτε πακέτου TCP/IP ή κάποιου μέρους πληροφοριών σε οποιαδήποτε αλληλογραφία ή ενημέρωση.
 • της αλλαγής, μετατροπής, sublicense, μετάφρασης, πώλησης, reverse engineer, de-compile or disassemble σε οποιοδήποτε κομμάτι του δικτυακού τόπου,
 • Αναρτήσει, μεταδώσει, διαδώσει, αποθηκεύσει, φορτώσει ή καταστρέψει προϊόν (i) με παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοζόμενου νόμου ή κανονισμού, ή (ii) με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, του σήματος κατατεθέν, trade secret, πατέντα ή άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή παραβιάζει ιδιωτικά θέματα, δημοσιότητα ή άλλα προσωπικά δικαιώματα τρίτων.
 • Αναρτήσει ή μεταδώσει οποιοδήποτε μήνυμα, πληροφορία, στοιχείο, κείμενο, λογισμικό ή εικόνα, ή άλλα προϊόντα τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, καταστρεπτικά, σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα επιτρεπτά ήθη και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, ή με οποιοδήποτε άλλο αμφισβητούμενο τρόπο ή παραβιάσει το δικαίωμα κάποιου άλλου σε ιδιωτικά θέματα ή δημοσιότητα.
Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορούν να προκαλέσουν αστική ή ποινική ευθύνη. Ο Προμηθευτής θα διερευνήσει περιστατικά που μπορεί να εμπεριέχουν τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να εμπλέξει, και να συνεργαστεί, με τις αρχές για την δίωξη των χρηστών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Ο Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της. Παρά ταύτα, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα σωστά, για να προστατέψει την ίδια και τους χορηγούς της, τους συνεργάτες της, ή τους πελάτες της και για να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις ή κυβερνητικά αιτήματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ)

Εκτός εάν δηλωθεί αναλυτικά διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, εγγράφων, κειμένων, συμβόλων, συνθημάτων, το "φαίνεσθε" και το "αισθάνεστε" του τόπου (συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών χρωμάτων, σχημάτων κουμπιών, διάταξης, σχεδιασμού και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων) είναι πνευματική ιδιοκτησία του και σήματα κατατεθέν του Προμηθευτή και των συνεργατών του και προστατεύεται από τον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή νόμο. Συνεπώς, το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί τροποποιηθεί, πωληθεί, εκτεθεί, διανεμηθεί, μεταδοθεί ή εκδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εξαιρουμένου του μονού αντιγράφου που μπορεί να γίνει από τους χρήστες μόνο για προσωπική χρήση, μη εμπορική και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης ότι είναι μέρος του τόπου Clivent.gr. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτός/αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράψει, πωλήσει, μεταπωλήσει ή με κάποιο άλλο τρόπο εκμεταλλευτεί με σκοπό το κέρδος οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του τόπου.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται για την ακρίβειά του, την αξιοπιστία του, την πληρότητα του, την χρονική του εγκυρότητα ή την καταλληλότητα του για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται για την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την πληρότητα, την χρονική του εγκυρότητα ή την αξιοπιστία κάθε υλικού που καταχωρείται από τους χρήστες, ή κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας με τους χρήστες, καθώς αυτό είναι στην ευχέρεια των χρηστών. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται ότι ο τόπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι αυτός και οι server του αποκλείονται από ιούς και άλλους καταστροφικούς μηχανισμούς.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών και όχι με την έγκριση του Προμηθευτή για το περιεχόμενο τους. Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων τόπων και δεν τα παρουσιάζει για το περιεχόμενό τους ή για την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτά.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών στοιχείων ενός χρήστη από τις σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του clivent.gr υπόκεινται σε κανονισμούς και σχετικές προβλέψεις προσδιορισμένες από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τους όρους δικτυακού τόπου. Οι όροι αυτοί έχουν προσδιοριστεί με βάση τα την γοργή τεχνολογική ανάπτυξη που λαμβάνει χώρα, ειδικότερα όσον αφορά στο διαδίκτυο, και το ήδη υπάρχον - αν και όχι ακόμα πλήρως οργανωμένο - σώμα νομικών θεμάτων που ασχολείται με τέτοια θέματα. Στα πλαίσια αυτά, οποιοδήποτε πιθανός και/ή μελλοντικός σχετικός διακανονισμός θα ενσωματώνεται ανάλογα σε αυτό το τμήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του δικτυακού χώρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, αφού πρώτα έχει ενημερώσει τους χρήστες και σε συμφωνία με το υπάρχον και/ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Αν ένας χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως παρουσιάζονται εδώ, αυτός/αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης συλλέγονται και απαιτούνται για την χρήση μόνο σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου με κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις σελίδες πρέπει να καταχωρούνται και να αποδέχονται τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που αποτελούν μέρος των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής. Μόνο μη αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία από μη καταχωρημένους χρήστες συλλέγονται, Cookies
Ο διευθυντής της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιήσει "cookies" για να αναγνωρίσει τον χρήστη κάποιων συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων της ιστοσελίδας clivent.gr. Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε χρήστη, που δεν μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο στον υπολογιστή του/της. Τα "Cookies" χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνονται οι χρήστες στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες ιστοσελίδων του δικτύου. Ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων Ιστοσελίδων μπορεί να ρυθμίσει τον server του έτσι ώστε να προειδοποιείται για χρήση "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες / σελίδες του δικτύου ή να εμποδίζεται η χρήση τους σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης των προαναφερθέντων σελίδων και υπηρεσιών του δικτύου δεν θέλει να χρησιμοποιηθούν τα "cookies" προς αναγνώρισή τους, αυτός/ή δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.


Συνδετικοί κρίκοι σε τρίτες ιστοσελίδες

Οι σελίδες του δικτύου αποτελούν συνδετικούς κρίκους για άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από αυτή την ιστοσελίδα αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ο διευθυντής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των τρίτων.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ

Όλα τα συμβασιακά ή μη συμβασιακά θέματα μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή θα διευθύνονται από τους νόμους της Ελλάδος (χωρίς αναφορά στο ιδιωτικό διεθνές νομοθετικό πλαίσιο).Δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει σε σχέση με τέτοια θέματα θα υπάγονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.

 • Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία αξίωση στο να μπορεί κάποιος εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει ή να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα. Εξαιτίας της διεθνικής φύσης του Διαδικτύου, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι παράνομη από κάποια συγκεκριμένα άτομα ή χώρες. Χρήστες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτονται την Ιστοσελίδα με δικό τους ρίσκο και είναι υπεύθυνοι για συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας της χώρας τους.

 • Clivent
            Refrigeration

  Κουρτίδου 152
  111 43 Αθήνa, Ελλάδα
  Τηλ: (+30)-210-2111537
  Fax: (+30)-210-2012561
  Email:clivent@otenet.gr
  Επικοινωνία

  Print
  | Αρχική σελίδα | Όροι συνεργασίας | Επικοινωνία | © 2004 Clivent Copyright - All rights reserved